MAXAGON KAPITAL AB

hjälper företag, dess ägare och privatpersoner med hållbara strategier avseende kapitalförvaltning, pension, skatt, diskretionär förvaltning och försäkringsskydd.

 

Utlandsflytt

Maxagon Advise har ett stort nätverk av skattejurister, Advokater, Revisorer och Provider på plats på Cypern, Malta och Luxemburg för att sätta upp utlandsföretag.

Vi hjälper dig som tänker flytta utomlands, oavsett om det avser en flytt för pensionering som individ eller om du behöver en företagsstruktur utomlands.

 

Advisory Board

Genom lång och gedigen erfarenhet som rådgivare till företagare och med ett stort och brett nätverk, erbjuder Maxagon Advise professionell hjälp genom att vara bollplank, Advisory board, mentor till företagare som behöver stöd och någon rutinerad att diskutera strategier, skatt, ledarskap, organisation mm. Vi kan även åta oss interimlösningar, sätta upp rutinbeskrivningar och organisationsutredningar.

 

MAXAGON GROWTH AB

is a private and local government consulting agency with two divisions that help organizations to expand, create opportunities and solve problems:

1. Market intelligence and situational awareness.
2. Rapid response and operations.